วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ความหมายของบริษัทข้ามชาติ

บริษัทข้ามชาติหรือกิจการข้ามชาติ หมายถึง บริษัทที่มีก่ารผลิตและการตลาดในหลายประเทศ โดยปกติแล้วบริษัทเหล่านั้นจะมีการผลิตในบางประเทศ และนำสินค้าที่ผลิตออกจำหน่ายยังประเทศต่างๆ ผ่านสาขาหรือบริษัทในเครือหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศต่าง ๆ อย่างไรก็ดีพื้นฐานของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศมักจะเริ่มจากการส่งสินค้าที่เหลือจากการจำหน่ายในประเทศไปจำหน่ายยังต่างประเทศ และพัฒนาไปสู่การปรับผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในต่างประเทศ ทำให้ต้องมีการกระจายอำนาจจากสำนักงานใหญ่ไปยังบริษัทในเครือหรือสาขา และเมื่อการดำเนินงานทางการตลาดในต่างประเทศประสบความสำเร็จมากขึ้น กิจการก็มักจะพบว่าตลาดต่างประเทศกลายเป็นตลาดที่สำคัญกว่าตลาดภายในประเทศ และเมื่อมีการขยายสาขาไปทั่วโลก ทำให้เกิดแนวคิดว่าทำอย่างไรจะทำให้การบริหารงานของสาขาทั่วโลกสามารถร่วมมือกันและก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่ง จึงทำให้เกิดแนวคิดในการสร้างความเป็นสากลให้กับกิจการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น